Wie is wie?

Onze groep bestaat niet alleen uit de jeugdleden en de leiding, maar ook uit een groot aantal mensen daaromheen, zoals de klusploeg, het bestuur, de verhuurploeg, praktijkbegeleiders, ereleden en adviseurs. Hieronder een overzicht. Omdat we bezig zijn de groep te reorganiseren volgt hier binnenkort een logischer indeling.


SPELTAKLEIDING
Ben je op zoek naar speltakleiding? Op deze pagina’s vind je de leiding van de bevers, havelihorde, wolvenhorde, padvindsters, verkenners en rsa.


HET BESTUUR
Het bestuur regelt zaken die voor een buitenstaander niet direct zichtbaar zijn, maar wel erg belangrijk. De algemene taak van het bestuur was: ‘het beheren van de financiële middelen van de vereniging”; het beheren van onze gebouwen was daardoor een van de grootste bestuursklussen. Per 2024 is (vanwege het juist inregelen van de nieuwbouwplannen) een oude stichting nieuw leven ingeblazen. Deze stichting beheert alles wat met de gebouwen te maken heeft. Het bestuur van de groep én dat van de stichting overlapt elkaar deels, zodat er altijd optimaal contact is. Heb je ons wat te vragen? Neem dan gerust eens contact op!

GROEPSBESTUUR

Joep Firet, voorzitter 
(joep@opv-schoonoord.nl)
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de groep. Hij zit de bestuursvergaderingen voor en is een van de vertegenwoordigers van de groep naar buiten.
Per 24 februari 2018 is Joep Firet in de jaarvergadering benoemd als voorzitter.
Zijn termijn loopt af in 2021 maar hij is op 15 februari 2020 al voor drie jaar herbenoemd. Op 4 maart 2023 is hij tegelijk met Patricia voor nog een keer drie jaar herbenoemd.
Bart Teunissen, penningmeester
(bartteunissen@opv-schoonoord.nl)
Hij is op de extra jaarvergadering van 28 oktober 2023 benoemd.
Zijn termijn loopt af in 2026.
Jarzy Moen, secretaris
(jarzy@opv-schoonoord.nl)
De secretaris ontvangt de algemene post voor de vereniging en zorgt voor de notulen van de bestuursvergaderingen.
Op 2 maart 2024 is zij op de jaarvergadering benoemd. Haar termijn loopt af in 2027.
Hugo Jager, groepsbegeleider
(hugo@opv-schoonoord.nl)
De groepsbegeleider zit namens de groepsraad in het bestuur. De groepsbegeleider dient als vraagbaak voor de leiding en zal de teams ondersteunen daar waar nodig is. Soms gaat dat om minder plezierige zaken, maar vaak geniet je mee van alle leuke dingen van onze groep. Hugo is in de groepsraad van 17 november 2018 benoemd als groepsbegeleider. In de groepsraad van november 2021 is hij herbenoemd, dit is bekrachtigd in de jaarvergadering van 21 februari 2022. Zijn termijn loopt tot de groepsraad van november 2024.
Margreet van der Sluijs, groepsbegeleidster
(margreets@opv-schoonoord.nl)
Margreet deelt haar functie met Hugo. Zij is echter géén bestuurslid. De groepsbegeleider dient als vraagbaak voor de leiding en zal de teams ondersteunen daar waar nodig is. Soms gaat dat om minder plezierige zaken, maar vaak geniet je mee van alle leuke dingen van onze groep.
Margreet is in de groepsraad van 29 augustus 2014 benoemd als groepsbegeleidster. Haar termijn loopt af tijdens de groepsraad van 2017. Zij zou definitief stoppen in de zomer van 2018 maar nam haar eigen functie nog een jaar waar. In de groepsraad van november is zij herbenoemd, dit is bekrachtigd in de jaarvergadering van 21 februari 2022. Haar termijn loopt tot de groepsraad van november 2024. In de jaarvergadering van 2021 is besproken dat zij aanblijft als groepsbegeleidster, maar dat ze haar plaats in het bestuur gaat delen met Hugo.
Peter Krechting, verhuur
(peter@opv-schoonoord.nl)
Van 21 april 2012 tot 31 december 2014 was Peter naast verkennersleider ook bestuurslid dat de belangen van de groepsraad vertegenwoordigt.
Per 1 januari 2015 is hij verhuurder. In de jaarvergaderingen van 2016, 2019 en 2022 is hij herbenoemd. 
Luc Jansen en Max Cupppen, vertegenwoordigers uit de groepsraad
Op 5 februari 2021 zijn Luc Jansen (luc@opv-schoonoord.nl) en Max Cuppen (max@opv-schoonoord.nl) benoemd als vertegenwoordigers vanuit de groepsraad. 
Zij zijn door de groepsraad opnieuw voorgedragen, op de jaarvergadering van 2 maart 2024 is hun benoeming geaccepteerd. Hun termijn loopt af in 2027.
Anouk Brinker, groepsontwikkelaar
(anouk@opv-schoonoord.nl)
De groepsraad van februari 2024 heeft Anouk Brinker benoemd tot “groepsontwikkelaar”. Zij is in die functie ook lid van het bestuur, dit is in de jaarvergadering van 2 maart 2024 bevestigd.

STICHTINGSBESTUUR

Joep Firet, voorzitter 
(joep@opv-schoonoord.nl)
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de stichting. Hij zit de bestuursvergaderingen voor en is een van de vertegenwoordigers van de stichting naar buiten.
Per 24 februari 2018 is Joep Firet in de jaarvergadering benoemd als voorzitter van de groep.
Zijn termijn loopt af in 2021 maar hij is op 15 februari 2020 al voor drie jaar herbenoemd. Op 4 maart 2023 is hij tegelijk met Patricia voor nog een keer drie jaar herbenoemd. In zijn functie is hij ook voorzitter van de stichting
Patricia Brinker, penningmeester
(patriciabrinker@opv-schoonoord.nl)
Zij is op de jaarvergadering van 18 februari 2017 benoemd.
Haar termijn loopt af in 2020. Zij is op 15 februari 2020 voor drie jaar herbenoemd. Op 4 maart 2023 is zij tegelijk met Joep voor nog een keer drie jaar herbenoemd. Met ingang van 2024 is zij penningmeester van de stichting
Jarzy Moen, secretaris
(jarzy@opv-schoonoord.nl)
De secretaris ontvangt de algemene post voor de stichting en zorgt voor de notulen van de bestuursvergaderingen.
Op 2 maart 2024 is zij op de jaarvergadering benoemd. Haar termijn loopt af in 2027.
Arno Zweers, bestuurslid

(arno@opv-schoonoord.nl)
Arno is van jongsaf aan lid van onze groep geweest. Hij was daarna welpen- en verkennersleider en van 2002-2008 groepsbegeleider. Hij is op 21 februari 2022 benoemd als bestuurslid met als speciale taak de reorganisatie van onze gebouwen. Zijn termijn loopt tot de jaarvergadering van 2025.
Peter Krechting, bestuurslid
(peter@opv-schoonoord.nl)
Van 21 april 2012 tot 31 december 2014 was Peter naast verkennersleider ook bestuurslid dat de belangen van de groepsraad vertegenwoordigt.
Per 1 januari 2015 is hij verhuurder. In de jaarvergaderingen van 2016, 2019 en 2022 is hij herbenoemd. 
Bart de Wild, bestuurslid
(bart@opv-schoonoord.nl)
Margreet van der Sluijs, bestuurslid
(margreets@opv-schoonoord.nl)

HET BEGELEIDINGSTEAM

Groepsbegeleiders (Hugo en Margreet), praktijkbegeleiders (Patricia en Eline) en groepsondersteuners (Remco) werken sinds 2021 samen in één begeleidingsteam (begeleiders@opv-schoonoord.nl)

Margreet van der Sluijs, groepsbegeleidster
(margreets@opv-schoonoord.nl)
Margreet is in de groepsraad van 29 augustus 2014 benoemd als groepsbegeleidster. Haar termijn liep af tijdens de groepsraad van 2017. Zij zou definitief stoppen in de zomer van 2018 maar nam haar eigen functie nog een jaar waar. In de groepsraad van november is zij herbenoemd, dit is bekrachtigd in de jaarvergadering van 21 februari 2022. Haar termijn loopt tot de groepsraad van november 2024. In de jaarvergadering van 2021 is besproken dat zij aanblijft als groepsbegeleidster, maar dat ze haar plaats in het bestuur gaat delen met Hugo
Hugo Jager, groepsbegeleider
(hugo@opv-schoonoord.nl)
Hugo is in de groepsraad van 17 november 2018 benoemd als groepsbegeleider. In de groepsraad van november 2021 is hij herbenoemd, dit is bekrachtigd in de jaarvergadering van 21 februari 2022. Zijn termijn loopt tot de groepsraad van november 2024.
Eline van Roest
(eline@opv-schoonoord.nl)
Eline is begonnen als jeugdlid bij de Schoonoordgroep. Inmiddels is ze ouder van twee actieve jeugdleden. In de zomer van 2023 is ze lid van het begeleidingsteam geworden
Patricia Streng
(patricia@opv-schoonoord.nl)
Patricia heeft al heel veel functies binnen onze groep gehad. Op de groepsraad van 31 januari 2014 is zij voor een periode van drie jaar benoemd als praktijkbegeleidster. Elke drie jaar is zij herbenoemd.
Remco Ulrich
(remco@opv-schoonoord.nl)
Remco maakt als groepsondersteuner deel uit van dit begeleidingsteam

ONDERSTEUNING

  • verhuur: Paul en Nel van Ede (Trapperhorst) en Robert Klomp (Trappershof en Beukelaar)
  • technische zaken: Bart de Wild (coördinatie), Yury Dijkhuizen, Maarten van Roest, Gerhardus Oosterhuis, Rein Krol, Robert Klomp, Mischa Zwaan.
  • ledenadministratie: Marlene Minderhoud
  • website: Marlene Minderhoud en Bart de Wild
  • activiteitenteam: Marieke Krikken, Remco Ulrich, Ricardo Reuselaars, Ilse Wittenberg en Margreet van den Born

Van een aantal mensen hebben we foto’s:

Marlene Minderhoud
marlene@opv-schoonoord.nl
Marlene houdt de ledenadministratie bij en is (mede)verantwoordelijk voor de internetsite en facebook/instagram. Zij was tot 14 april 2007 secretaris van het bestuur.
Regelmatig neemt zij de functie van verhuurder waar.
Op 21 juni 2019 is ze tijdens de vrijwilligersbarbecue benoemd tot ere-lid.
Yury Dijkhuizen
Yury is lid van het klusteam.
Bart de Wild
Bart is webmaster en coördineert het klusteam.

ERELEDEN

Ben Pelbenp
Ben Pel was jarenlang penningmeester van de toenmalige OPV, na de fusie met de Schoonoord was hij tevens voorzitter. Hij is, op grond van al zijn inzet voor de groep, in 1996 tot ons eerste ere-lid benoemd.
Ben Pel is op 6 november 2012 overleden.
Ben Bruinenbergben
Ben’s eerste grote activiteit was samen met Peter het opstarten van de Airborne-verkoop in 1967. Inmiddels staan we nog steeds elk jaar op de Duno!
Hij was leiding bij de verkenners en de rowans, waarna hij is overgestapt naar het bestuur waar hij “onderhoud” in zijn portefeuille had. Ook organiseerde hij de jaarlijkse klusdagen. In april 2009 is hij gestopt, maar gelukkig is hij nog steeds bereid om mee te werken aan het onderhoud.
Arend Zweersarend
Arend Zweers is van 1987 (OPV) tot 2009 (OPV-Schoonoord) bestuurslid geweest. Hij regelde de verhuur van de clubhuizen en heeft daarmee voor een formidabel bedrag aan huurinkomsten gezorgd. Omdat wij zonder die inkomsten het spel van scouting niet kunnen spelen, zijn wij blij met het werk dat hij voor onze groep heeft gedaan!
Arend is op 14 juni 2016 overleden.
Paul Nuijtenpaul n
Paul is bij onze groep als welpenleider begonnen. Later werd hij onmisbaar bij de Airborne, zowel vanwege de opslag als vanwege zijn hulp op de Duno. Hij was ook jarenlang gewaardeerd lid van het klusteam. Paul is tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2014 benoemd tot erelid.
Paul is op 18 mei 2018 overleden.
Peter Krechting
Peter is als verkennersleider en verhuurder nog gewoon actief lid van onze groep.
Toch heeft het bestuur ervoor gekozen om hem ook als ere-lid voor te dragen.
Op de jaarvergadering van 22 maart 2014 is hij als zodanig benoemd.
Hans van der Schoot
Hans was enkele decennia actief lid van onze groep. Als bestuurslid, als groepsvoorzitter, als groepsbegeleider en de laatste paar jaar als adviseur.
In de jaarvergadering van 2016 nam hij afscheid van zijn adviseurschap en werd benoemd tot ere-lid.
Als Oubaas blijft hij zeer betrokken bij de groep.
Marlene Minderhoud
Marlene is sinds 1961 scoutinglid. Ze begon als kabouter bij de Zonnegroep in Wageningen.
Sinds 1981 is ze verbonden aan onze groep. Eerst als sherpa-leidster bij de Schoonoord, later als bestuurslid bij zowel de Schoonoord als de OPV-Schoonoord (tot 2007). Inmiddels verzorgt ze de ledenadministratie, internet/facebook en vele andere administratieve klusjes op de achtergrond (o.a. als waarnemend verhuurder). Tijdens de vrijwilligersbarbecue op 21 juni 2019 is ze benoemd tot ere-lid.
Robert Klomp
We kennen hem als technische man, geluidsman, beheerder van twee clubhuizen… maar Robert heeft meer gedaan. Na zijn tijd als jeugdlid was hij verkennersleider, rowanbegeleider,  en waardevol “manusje van alles” voor velen. Hij heeft voor elk technisch probleem een oplossing en is altijd bereid dat per direct te regelen. Op de jaarvergadering van maart 2024 is hij daarom als ere-lid benoemd. De officiële bekendmaking was op het zomerfeest van 28 juni 2024.