Naar Twee Gebouwen

Op dit moment hebben wij drie gebouwen: De Beukelaar, Trappershof en Trappershorst.

Dit is historisch gegroeid: de Schoonoordgroep had destijds de Beukelaar, de OPV had Trappershof en Trappershorst. En vanaf 1994 hebben we ze als één groep dus alledrie.
Helaas is het zowel financieel als personeel niet haalbaar meer om drie gebouwen te onderhouden. Onderhoud kost veel geld en het vraagt ook veel tijd van onze vrijwilligers.
Daarom is besloten te onderzoeken hoe we het beste door kunnen gaan met maar twee gebouwen. Bij dat onderzoek is zo ongeveer alles betrokken wat relevant is, waaronder: kosten onderhoud, opbrengst verhuur, nodig voor een goed scoutingspel, haalbaar voor vrijwilligers, enz. enz. Dat proces kost veel tijd, maar het is de moeite waard: door iedereen er bij te betrekken kom je tot iets waar iedereen achter staat.

Op deze pagina lees je de voortgang van alle processen.

=====================================

Update 22 oktober 2019

We hebben met een aantal verenigingen/instanties verkennende gesprekken gehad om te zien of ze wellicht De Beukelaar van ons zouden willen overnemen (kopen). 
o    Het blijkt dat dit niet de juiste partijen zijn geweest, we gaan breder kijken want het bestemmingsplan biedt veel ruimte voor gegadigden.

Er is een aantal gesprekken geweest met de gemeente over wat er wel en niet zou mogen met De Beukelaar. Mogen we het b.v. verkopen (binnen het bestemmingsplan)?
o    Onlangs is gebleken dat dit kansrijk is dat wij hiervoor waarschijnlijk toestemming krijgen, we moeten hiervoor een officieel verzoek indienen bij de gemeente, dat wordt nu voorbereid.

Er is onderzoek gedaan naar de  bouwkundige ’staat’ van Hof en de Rowanhut. 
o    Die blijkt voor beide gebouwen mee te vallen.

Met Geldersch Landschap hebben we de wensen die de leiding heeft aangegeven over het terrein rondom Hof doorgesproken. 
o    Eigenlijk hebben ze al onze wensen ingewilligd, we mogen aan de slag om het terrein meer naar onze hand te zetten.
o    Ook wil Geldersch Landschap meewerken aan onze verbouwingsplannen op Hof.

De financiële commissie is bij elkaar geweest om te kijken op welke manieren we geld bij elkaar zouden kunnen krijgen voor de verbouwing.
o    We hebben fondsen geïnventariseerd waar we mogelijkerwijs een bijdrage aan kunnen vragen. 
o    Vanuit de gemeente is er een professioneel iemand die daarvoor (kostenloos) met ons mee wil denken.

Met de bank is gesproken of we ook aanvullend geld zouden kunnen lenen om de verbouw te financieren. 
o    Dat lijkt niet onmogelijk, maar wij willen hier nog eens goed over nadenken.

Er is met een model van Scouting Nederland gerekend om inzicht te krijgen in de totale kosten van de verbouw op beide locaties, uitgaande van het ideale plaatje.
o    Daar kwam een aanzienlijk bedrag uit. We gaan nu kijken of we ook met een lager bedrag uit de voeten kunnen. 

Er is op 11 oktober een brainstormavond geweest met afvaardigingen van de speltakken samen met leden van de Bouwcommissie en een Architect (Frank Loor)
o  Eind oktober hopen we van hem zijn conclusies en ideeën te horen!

Hoewel het proces wellicht minder snel gaat dan gewenst, willen we vooral zorgvuldig te werk gaan om achteraf niet te hoeven zeggen: “Hadden we dat maar anders aangepakt!” 

De volgende stappen zijn:

  • Bepalen hoe goed/mooi we onze gebouwen willen maken;
  • Onderzoeken hoeveel geld we bij elkaar denken te kunnen krijgen;
  • Onderzoeken hoeveel geld de Beukelaar eventueel op zou kunnen brengen;
  • Het financiële “toekomstbeeld” opstellen.

Brainstormavond 11 oktober 2019
Op 11 oktober is met afvaardigingen van bijna alle speltakken en een aantal RSA-leden een leuke brainstormavond gehouden over onze “Twee Gebouwen”.
Onder leiding van Frank (architect) en met o.a. Jurgen, Wilfred  en Anne uit het Bouwteam, hebben we aan de hand van een vragenlijst van Frank de behoeften van de speltakken (in de ruimste zin), naar boven gehaald. Dat leverde genoeg stof op voor een interessante discussie.
Daarna mocht iedereen verder “dromen” en zijn gedachten op papier, of heel modern via Whatsapp met plaatjes, delen.
Dit gaf Frank genoeg informatie om de komende tijd te gaan “broeden”. Daarna zal hij de “wilde ideeën” in een ruw plan gieten.
In een volgende fase zitten we waarschijnlijk weer met de speltakken bij elkaar om de plannen langzaam meer vorm te geven.
Iedereen heel hartelijk bedankt (met name Frank, Jurgen en Wilfred) voor de deelname.
Fijn dat we nu de kans hebben om mee te praten en mee te denken!
Tot een volgende keer, op weg naar Twee Gebouwen.

Succes Frank!