Naar Twee Gebouwen

VOORGESCHIEDENIS
Sinds de fusie op 1 januari 1994 hebben wij drie gebouwen: De Beukelaar, Trappershof en Trappershorst.


Omdat het zowel financieel als personeel niet haalbaar meer is om drie gebouwen te onderhouden is besloten te gaan onderzoeken hoe we het beste door kunnen gaan met maar twee gebouwen.
Dat was het begin van een langdurig proces. Wat kunnen we financieel (subsidies, minder huuropbrengsten)? Wat mogen we (gemeente, Gelders Landschap)? Wat willen we (welke gebouwen houden, welke speltak gaat waarheen)? Wat kunnen we (zelf doen, uitbesteden)?
Er zijn teams gevormd die elk een onderdeel van het proces hebben uitgewerkt. Dit waren o.a. het bouwteam, het gebruikersteam en teams voor de externe contacten, financien en juridische zaken. In 2019 waren we zover dat er al een aantal pagina’s op deze website zijn aangemaakt. zodat de informatie doorgegeven kon worden. Deze pagina’s zijn nooit gevuld, er waren nog teveel obstakels…

VERDER KIJKEN OP DE VERBOUWINGSPAGINA
Inmiddels (eind 2023) is duidelijk dat er weliswaar ontzettend hard gewerkt is door alle betrokkenen, maar dat er nog steeds niet gebouwd gaat worden.
Toch zijn we erg blij met de concrete stappen die al zijn gezet: we hebben inmiddels een stichting en geweldige toezeggingen voor subsidie. Daarnaast is achter de schermen heel veel belangrijk (maar voor anderen veelal onzichtbaar) werk verricht.
De meest actuele stand van zaken kun je vanaf nu volgen op de verbouwingspagina. De berichten zullen deels beveiligd zijn met een wachtwoord dat bij de leden van de groep bekend is.


Hieronder nog een paar berichten uit de startperiode van de plannen. Het is met de kennis van nu duidelijk dat de geplande bouwdatum niet gehaald is !

BRAINSTORMAVOND
Op 11 oktober 2019 is met afvaardigingen van bijna alle speltakken en een aantal RSA-leden een leuke brainstormavond gehouden over onze “Twee Gebouwen”.
Onder leiding van Frank (architect) en met o.a. Jurgen, Wilfred  en Anne uit het Bouwteam, hebben we aan de hand van een vragenlijst van Frank de behoeften van de speltakken (in de ruimste zin), naar boven gehaald. Dat leverde genoeg stof op voor een interessante discussie.
Daarna mocht iedereen verder “dromen” en zijn gedachten op papier, of heel modern via Whatsapp met plaatjes, delen.
Dit gaf Frank genoeg informatie om de komende tijd te gaan “broeden”. Daarna zal hij de “wilde ideeën” in een ruw plan gieten.
In een volgende fase zitten we waarschijnlijk weer met de speltakken bij elkaar om de plannen langzaam meer vorm te geven.
Iedereen heel hartelijk bedankt (met name Frank, Jurgen en Wilfred) voor de deelname.
Fijn dat we nu de kans hebben om mee te praten en mee te denken!
Tot een volgende keer, op weg naar Twee Gebouwen.

UPDATE 22 OKTOBER 2019

 • We hebben met een aantal verenigingen/instanties verkennende gesprekken gehad om te zien of ze wellicht De Beukelaar van ons zouden willen overnemen (kopen). 
  o    Het blijkt dat dit niet de juiste partijen zijn geweest, we gaan breder kijken want het bestemmingsplan biedt veel ruimte voor gegadigden.
 • Er is een aantal gesprekken geweest met de gemeente over wat er wel en niet zou mogen met De Beukelaar. Mogen we het b.v. verkopen (binnen het bestemmingsplan)?
  o    Onlangs is gebleken dat dit kansrijk is dat wij hiervoor waarschijnlijk toestemming krijgen, we moeten hiervoor een officieel verzoek indienen bij de gemeente, dat wordt nu voorbereid.
 • Er is onderzoek gedaan naar de  bouwkundige ’staat’ van Hof en de Rowanhut. 
  o    Die blijkt voor beide gebouwen mee te vallen.
 • Met Geldersch Landschap hebben we de wensen die de leiding heeft aangegeven over het terrein rondom Hof doorgesproken. 
  o    Eigenlijk hebben ze al onze wensen ingewilligd, we mogen aan de slag om het terrein meer naar onze hand te zetten.
  o    Ook wil Geldersch Landschap meewerken aan onze verbouwingsplannen op Hof.
 • De financiële commissie is bij elkaar geweest om te kijken op welke manieren we geld bij elkaar zouden kunnen krijgen voor de verbouwing.
  o    We hebben fondsen geïnventariseerd waar we mogelijkerwijs een bijdrage aan kunnen vragen. 
  o    Vanuit de gemeente is er een professioneel iemand die daarvoor (kostenloos) met ons mee wil denken.
 • Met de bank is gesproken of we ook aanvullend geld zouden kunnen lenen om de verbouw te financieren. 
  o    Dat lijkt niet onmogelijk, maar wij willen hier nog eens goed over nadenken.
 • Er is met een model van Scouting Nederland gerekend om inzicht te krijgen in de totale kosten van de verbouw op beide locaties, uitgaande van het ideale plaatje.
  o    Daar kwam een aanzienlijk bedrag uit. We gaan nu kijken of we ook met een lager bedrag uit de voeten kunnen. 

De conclusie van deze update was: Hoewel het proces wellicht minder snel gaat dan gewenst, willen we vooral zorgvuldig te werk gaan om achteraf niet te hoeven zeggen: “Hadden we dat maar anders aangepakt!” 

UPDATE 6 FEBRUARI 2021
We zijn inmiddels zo’n anderhalf (corona-)jaar verder.
Achter de schermen is door een aantal mensen heel hard gewerkt: besprekingen, voorbereidingen, onderzoeken, vergelijkingen, enz. enz.
Het wordt nu tijd om wat meer informatie naar buiten te brengen.
Hiervoor zullen we deze pagina een beetje aanpassen, zodat alle relevante gegevens er een duidelijke plek op krijgen.
De (grove, voorlopige!) planning is nu dat we na de zomer van 2021 de vergunningen kunnen aanvragen en dat we (als alles mee zit), met bouwen starten in maart 2022 (t/m juni 2022).
Blijf het volgen!