Naar Twee Gebouwen

Sinds de fusie op 1 januari 1994 hebben wij drie gebouwen: De Beukelaar, Trappershof en Trappershorst.

Omdat het zowel financieel als personeel niet haalbaar meer is om drie gebouwen te onderhouden onderzoeken we hoe we het beste door kunnen gaan met maar twee gebouwen. Dat proces kost veel tijd.
Er zijn teams gevormd die elk een onderdeel van het proces uitzoeken/uitwerken. 
Op deze pagina vind je (voorlopig in alfabetische volgorde) de links naar de werkzaamheden van die teams.

Bouwers
De bouwers zullen samen met de aannemer de bouw realiseren.

Bouwteam
Het bouwteam zorgt voor de schetsontwerpen en de planning van de verbouwing.

Externe contacten
Het team externe contacten heeft contact met o.a. de gemeente en het Geldersch Landschap.

Financiën
De werkgroep financiën houdt zich bezig met de begroting, subsidies en sponsoring.

Gebruikersteam
Het gebruikersteam werkt samen met de architect aan een programma van eisen en een voorlopig ontwerp.

Juridische zaken
Juridische zaken doet onderzoek naar de voor- en nadelen van het hebben van een extra stichting, specifiek voor de gebouwen.

Verkoop Beukelaar
Dit team is in gesprek met kandidaten voor de verkoop van de Beukelaar.

Voorgeschiedenis
Het heeft de nodige tijd gekost voordat we zover waren dat onze plannen vorm krijgen. Op deze pagina lees je de informatie die in de tussentijd is gepubliceerd.