Sociale veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat leden van scouting OPV-Schoonoord in een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. Op deze pagina de informatie over hoe wij binnen onze groep de sociale veiligheid organiseren en handhaven. Een uitgebreide versie staat in dit document.
Uitgangspunt is de gedragscode van Scouting Nederland.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Gedragscode
In de al genoemde gedragscode van Scouting Nederland staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze groep vervult, te worden onderschreven.

Nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers of mensen die de groep willen ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider/groepsvoorzitter (of plaatsvervanger). Indien relevant worden daarbij referenties opgevraagd. Daarna volgt een proefperiode van drie maanden, waarin o.a. ook een VOG wordt aangevraagd (zie hierna).

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij getroffen hebben om een veilige omgeving te bieden binnen onze groep. Al onze vrijwilligers (ongeacht of zij wel of niet met jeugdleden omgaan) zijn VOG-plichtig. Meer informatie hierover staat in ons eigen document sociale veiligheid.

Agnes Linders
Willem Keldermand

Vertrouwenspersonen
Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders en jeugdleden. Bij vragen of problemen kan iedereen altijd terecht bij de speltakleiding of zo nodig bij het bestuur. Voor de enkele keer dat mensen een vraag hebben of een probleem ervaren dat ze niet met leiding/bestuur willen overleggen hebben wij twee vertrouwenspersonen: Agnes Linders (agnes@opv-schoonoord.nl) en Willem Kelderman (willem@opv-schoonoord.nl). Zij zijn 2 februari 2024 in de groepsraad voorgesteld en nodigen iedereen van harte uit om indien nodig contact met hen op te nemen. Ook bij twijfel! Hun gemeenschappelijk e-mailadres is vertrouwenspersoon@opv-schoonoord.nl.

Calamiteiten
Niet alleen grensoverschrijdend gedrag, maar ook een ongeluk of een sterfgeval zijn calamiteiten. Leiding en bestuursleden staan bij calamiteiten graag voor de leden klaar. Alle ouders hebben de contactgegevens van de leiding, het bestuur is te bereiken via bestuur@opv-schoonoord.nl of via de groepsbegeleiders Hugo (06-53923395) en Margreet (06-20925437).
Daarnaast is het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland ook altijd bereikbaar voor groepsbesturen (inveiligehanden@scouting.nl, socialeveiligheid@scouting.nl of 033-4960911).