Groepsontwikkeling, workshops

Zaterdag 24 januari waren er geen opkomsten omdat de leiding,  groepsbegeleiders en bestuur de hele dag op Trappershorst druk waren met workshops in het kader van groepsontwikkeling.
Uitgangspunt van deze dag waren de resultaten van de uitgebreide enquête die onder ouders, leiding en bestuur is uitgezet.

paul

Het werd een zeer geslaagde dag. Op deze pagina volgen later de conclusies en actiepunten.
Paul Janssen (voorzitter van het bestuur) is tevreden over de enquêteresultaten: “het is waardevol om een breed beeld van je vereniging te krijgen. We hebben mooie rapportcijfers gekregen en duidelijke verbeterpunten. We hebben zaterdag een vliegende start gemaakt met het uitwerken van die verbeterpunten. Met de hele groep zijn ideeën uitgewisseld en verwerkt in plannen van aanpak. Het is goed om te zien hoe betrokken en gedreven er is gewerkt”.

In de groepsraad van 30 januari gaan we terugblikken op deze dag en op de acties rondom  de verbeterpunten.