Jaarvergadering 2022

De jaarvergadering 2022 is digitaal gehouden op maandag 21 februari. Een maand later “live” vergaderen was vanwege drukke agenda’s van de speltakken helaas niet mogelijk. Alle leden hebben de stukken per e-mail ontvangen. Onder “leden” verstaan we: de ouders/verzorgers van de jeugdleden, alle leiding, de Stam, de STES, de AOT-Stam, de ondersteuningsteams alsmede de leden van de klus- en de verhuurploeg, overige vrijwilligers, betrokkenen en de ereleden. Elk lid heeft één stem.

De bestuursvoorstellen zijn allemaal aangenomen. Zo is het verslag van de vorige keer goedgekeurd, evenals de begroting en het financieel overzicht (met instemming van de kascomissie). Erik-Jan Kollen is afgetreden als bestuurslid gebouwen, Arno Zweers volgt hem op. Hugo Jager en Margreet van der Sluijs (groepsbegeleiders), Remco Ulrich (groepsontwikkelaar) en Peter Krechting (verhuur) zijn herkozen.
Er is iets verteld over de stand van zaken van de nieuwbouw (“heeft veel tijd nodig, we maken steeds stapjes voorwaarts”) en daarmee samenhangend de vorming van een beheerstichting (juridisch de beste oplossing om alles financieel goed in orde te krijgen).
Tot slot volgden nog enige algemene punten over de stand van zaken in de groep (meer jeugdleden dan vorig jaar maar bij bevers en beide hordes juist minder; ledenwerving in deze leeftijdscategorie is dus noodzakelijk).