Jaarvergadering 2020

Zaterdag 15 februari 2020 was de jaarvergadering; álle ouders, leiding, bestuur, stam- en stesleden hebben hiervoor per mail een uitnodiging gekregen.
In de mail stonden dit jaar behalve de hier genoemde agenda en verslag ook weer de financiële stukken.
Voor leiding zijn deze (ook) beschikbaar op de leidingsite. Voor de overige leden (ouders en anderen) zijn ze eventueel nog op te vragen via de secretaris.

Op de agenda stonden o.a.

  • het verslag van de vergadering van 2019; dit is goedgekeurd;
  • financiële zaken: na uitgebreide toelichting door de penningmeester zijn het zowel het financiële verslag als de begroting goedgekeurd; de kascommissie ging accoord;
  • herbenoeming bestuursleden: Joep is dit jaar al voor drie jaar herbenoemd als voorzitter, Patricia is voor drie jaar herbenoemd als penningmeester;
  • het voorstel om de contributie te verhogen tot € 110,= per jaar (waarvan € 40 voor de speltakken, 70,= voor de overige kosten) is aangenomen;
  • de situatie in de speltakken werd heel kort besproken aan de hand van een aantal stellingen;
  • de voorstellen voor de nieuwbouw van Hof en Horst werd kort gepresenteerd.