Jaarvergadering 2019

Zaterdag 23 februari 2019 is onze volgende jaarvergadering; álle ouders, leiding, bestuur, stam- en stesleden hebben hiervoor per mail een uitnodiging gekregen.

Op de agenda staan naast de goedkeuring van de verslagen en de financiële gegevens ook de bestuursmutaties, het vaststellen van de contributie en de stand van zaken rondom de ingrijpende wijzigingen bij onze gebouwen.
De financiële stukken kun je opvragen bij onze secretaris via remco@opv-schoonoord.nl

We rekenen op de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden (dus ook: ouders). Eventuele verhindering kun je doorgeven aan remco@opv-schoonoord.nl

(jaarvergadering 2017)