Jaarvergadering 2019

Zaterdag 23 februari 2019 was onze jaarvergadering; álle ouders, leiding, bestuur, stam- en stesleden hebben hiervoor per mail een uitnodiging gekregen.

Op de agenda stonden naast de goedkeuring van de verslagen en de financiële gegevens ook de bestuursmutaties, het vaststellen van de contributie en de stand van zaken rondom de ingrijpende wijzigingen bij onze gebouwen.
De financiële stukken kun je opvragen bij onze secretaris via remco@opv-schoonoord.nl

(in tweetallen mochten de aanwezigen aangeven wat er het afgelopen scoutingjaar extra goed/leuk is geweest)