Jaarvergadering 2018

[en de extra vergadering op 29 juni]

Zaterdag 24 februari 2018 was de algemene ledenvergadering, waarvoor álle ouders, leiding, bestuur, stam- en stesleden op 10 februari per mail waren uitgenodigd.

Belangrijkste agendapunten: het financiële overzicht 2017 en begroting 2018, contributie en bestuursmutaties . Daarnaast nieuws over de stand van zaken in de speltakken en de scouting academy (= trainingen voor leiding). In de rondvraag kwamen nog enkele belangrijke zaken over de gebouwen aan de orde.

  • concept verslag 2018 (te bespreken in 2019) (26.02.18)
  • verslag 2017 definitief (goedgekeurd in 2018) (22.02.17)
  • agenda jaarvergadering 2018 (10.02.18 gestuurd aan alle leden); op de agenda staan onder meer: financiën, bestuursmutaties,  voorstel contributieverhoging, begroting 2018, en het onderzoek naar een eventueel samenvoegen van onze gebouwen;
  • de stukken van het financieel jaaroverzicht 2017 en begroting 2018 zijn niet digitaal beschikbaar maar zijn op te vragen bij de penningmeester (patriciabrinker@opv-schoonoord.nl) of de secretaris (remco@opv-schoonoord.nl).

We rekenden op de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden (dus ook: ouders). De presentielijst staat in het conceptverslag. Eventuele verhindering kon je doorgeven aan remco@opv-schoonoord.nl

Zaterdag 29 juni volgde een extra vergadering. Het verslag van die vergadering vind je hier.