Jaarvergadering 2017

Zaterdag 18 februari 2017 was de algemene ledenvergadering, waarvoor álle ouders, leiding, bestuur, stam- en stesleden op 3 februari per mail waren uitgenodigd. Er waren uiteindelijk veel leiding en leden van de ondersteuningsteams.

Belangrijkste agendapunten: het financiële overzicht 2016 en begroting 2017 (allemaal goedgekeurd),  contributie (wordt niet verhoogd) en bestuursmutaties (Paul Janssen stopt als voorzitter zodra we een opvolger hebben, Patricia Brinker volgt Karin Geertsen op). Daarnaast nieuws over de stand van zaken in de speltakken en de scouting academy (= trainingen voor leiding). In de rondvraag kwamen nog enkele belangrijke zaken over de gebouwen aan de orde.


(foto: jaarvergadering 2010)