Jaarvergadering 2014

Zaterdag 22 maart 2014 was de algemene ledenvergadering, waarvoor álle ouders, leiding, bestuur, stam- en stesleden per mail waren uitgenodigd.

Belangrijkste agendapunten: het financiele overzicht 2013 en begroting 2014, contributieverhoging, bestuursmutaties en benoeming van ereleden. Daarnaast nieuws over de stand van zaken in de speltakken en de scouting academy (trainingen).

Alle door het bestuur voorgestelde beslissingen zijn goedgekeurd. Aan het eind van de vergadering werden twee nieuwe ereleden benoemd: Paul Nuijten en Peter Krechting.

Wat betreft de bestuursmutaties:
De eerste termijn van Peter Bodewes (voorzitter) verloopt deze jaarvergadering. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een voorzitter. Ken je iemand die interesse heeft (of ben je dat zelf)? Geef het dan alsjeblieft door!

2014-03 jaarvergadering 01

Wat doe je als je ouders moeten vergaderen? dan kom je toch gewoon gezellig mee 😉