Contributie

Er zijn uiteraard kosten verbonden aan het lidmaatschap van Scouting OPV-Schoonoord. In de jaarvergadering van 2 maart 2024 is de contributie voor 2024-2025 vastgesteld op  € 115,00 per jaar voor alle jeugdleden (ongeacht tweede of derde kind binnen een gezin).

Hiervan gaat
– € 50,00 naar de speltakkas;
– € 65,00 naar algemene groepsactiviteiten en kosten voor de regio en Scouting Nederland.

De contributienota’s worden in het najaar door de penningmeester verstuurd.
Nieuwe leden krijgen na inschrijving een nota.

Het rekeningnummer van de groep is NL74 RABO 0355 0077 62
t.n.v. OPV-Schoonoord te Oosterbeek

GelrePas
We wijzen er op dat onze groep is aangesloten bij de GelrePas. Deze is bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen. Studenten komen niet in aanmerking voor de GelrePas.
Zie www.gelrepas.nl voor meer informatie.