Contributie

Er zijn uiteraard kosten verbonden aan het lidmaatschap van Scouting OPV-Schoonoord. De contributie is in de jaarvergadering van maart 2018 als volgt vastgesteld voor het seizoen 2018-2019:  € 100,00 per jaar voor alle jeugdleden (ongeacht tweede of derde kind binnen een gezin)

Hiervan gaat

– € 40,00 naar de speltakkas
– € 60,00 naar algemene groepsactiviteiten en kosten voor de regio en Scouting Nederland.

De contributienota’s worden in het najaar door de penningmeester verstuurd.
Nieuwe leden krijgen na inschrijving een nota.

Het rekeningnummer van de groep is NL74 RABO 0355 0077 62
t.n.v. OPV-Schoonoord te Oosterbeek