Verder nog van belang

  • Het kan voorkomen dat leiding van de OPV-Schoonoord-groep tijdens de huurperiode in het gebouw moet om bijvoorbeeld materiaal te pakken voor een eigen kamp. Dit zal altijd met de huurders overlegd worden. Wij gaan er wel van uit dat je hier je medewerking aan verleent.
  • Mocht het zo zijn dan het clubhuis voor de gereserveerde periode niet beschikbaar is wegens overmacht (bijvoorbeeld door brand of afsluiting gebied), dan krijgt je je betaalde gelden vergoed maar je kunt verder geen aanspraken maken.
  • Je verblijft op eigen risico in ons gebouw. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen, diefstal, vermissingen of andere schade aan of van goederen.
  • Bij ernstige overtredingen van de regels heeft de beheerder het recht je van het terrein te verwijderen. De betaalde huursom en borgsom worden dan niet terugbetaald.
  • In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de vereniging OPV-Schoonoord.
gebouwen_001