Verder nog van belang

  • Het kan voorkomen dat leiding van de OPV-Schoonoord-groep tijdens de huurperiode in het gebouw moet om bijvoorbeeld materiaal te pakken voor een eigen kamp. Dit zal altijd met u overlegd worden. Wij gaan er wel van uit dat u hier uw medewerking aan verleent.
  • Mocht het zo zijn dan het clubhuis voor de gereserveerde periode niet beschikbaar is wegens overmacht (bijvoorbeeld door brand of afsluiting gebied), dan krijgt u uw betaalde gelden vergoed maar u kunt verder geen aanspraken maken.
  • U verblijft op eigen risico in ons gebouw. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen, diefstal, vermissingen of andere schade aan of van goederen.
  • Bij ernstige overtredingen van de regels heeft de beheerder het recht u van het terrein te verwijderen. De betaalde huursom en borgsom worden dan niet terugbetaald.
  • In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de vereniging OPV-Schoonoord.

gebouwen_001