Regels bosgebruik

De gemeente Renkum heeft spelregels opgesteld voor het gebruik van de bossen in de gemeente in het algemeen, en rond De Beukelaar en Trappershorst in het bijzonder.
Een groot deel van het bos in de gemeente Renkum ligt in de zogenaamde “ecologische zone”, een gebied waar zeldzame planten en dieren extra tot hun recht moeten komen. Renkum volgt hierin het beleid van de provincie Gelderland.
Daarnaast vindt de gemeente ook dat bezoekers moeten kunnen genieten van de natuur en de rust in de bossen.
Er is daarom een aantal spelregels opgesteld die ook gelden voor onze huurders. Ze staan hieronder, bovendien hangt een kopie van de regels, inclusief een plattegrond, in de hal van de gebouwen.
We adviseren al onze huurders dringend om zich aan de genoemde regels te houden!

Welkom in onze bossen

Welkom in de bossen van de Gemeente Renkum.
Wij zijn erg zuinig op onze bossen, o.a. omdat er verschillende zeldzame planten in dieren in voorkomen. Daarnaast vinden wij dat iedere bezoeker moet kunnen genieten van de natuur en de rust in onze bossen.

Om het voor iedereen plezierig te houden hebben we een paar spelregels opgesteld, die voor iedere bezoeker en dus ook voor iedere huurder van de scoutinggebouwen van toepassing zijn.

Onze spelregels

  • Het bos is alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
  • Blijf altijd op de paden.
  • Veroorzaak geen overlast aan andere bezoekers. Na zonsondergang mag geen muziek hoorbaar zijn, ook niet vanuit het gebouw.
  • Wil je iets ophangen aan een boom (bijvoorbeeld een route voor een speurtocht), bevestig dat met een touw en nooit met spijkers of punaises. Ruim het altijd op na gebruik.
  • Beschadig geen bomen, planten, hekken of palen. Dus niet hakken, geen takken afbreken en ook geen kuilen graven. Neem geen gereedschap mee in het bos en neem niets mee uit het bos.
  • Op een speciaal aangegeven terrein (zie afbeelding voor Trappershorst en De Beukelaar) mogen wel bosspelen worden gehouden buiten de paden. Daar mogen hutten worden gebouwd, als je die na gebruik weer afbreekt. Gebruik voor de hutten alleen losliggende takken. Dit terrein mag je buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 1 juli) ’s avonds tot 23:00 uur gebruiken.
  • Kampvuren zijn niet toegestaan. Voor kookvuurtjes op de kookvuurplaatsen is toestemming nodig van de brandweer.
  • Het organiseren van een dropping in de bossen is niet toegestaan.
  • Bij constatering van vernieling of vervuiling zal proces-verbaal worden opgemaakt en worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Telefoonnummer tijdens kantooruren

  • brandweer: 088-3555300;