Jaarvergadering 2024

De jaarvergadering 2024 was op zaterdag 2 maart; het was zulk lekker weer dat we buiten op het plein konden zitten!

De volgende stukken kwamen aan de orde:

 • verslag 2e vergadering 2023 (het conceptverslag dat was meegezonden is goedgekeurd)
 • heel veel financiële stukken die je kunt aanvragen bij de penningmeester of de secretaris:
  • groepskas resultaat 2023
  • speltakkassen seizoen 2022-2023
  • vereniging balans 2023
  • verklaring resultaat 2023
  • concept vereniging begroting 2024
  • vereniging resultaat 2023
  • concept stichting begroting 2024

Alles wat door het bestuur werd voorgesteld is aangenomen, waaronder:

Klik hier voor het conceptverslag (publieksversie). Het uitgebreide verslag is op te vragen bij het bestuur.