Bevrijdingsdag (2005)

De welpen vieren vrijheid

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, vierden de welpen de vrijheid met een alternatief bevrijdingskampvuur.
Vanwege de droogte mocht er geen echt kampvuur worden gehouden. Dat was jammer maar geen reden tot paniek. Gelukkig was er een vol programma waardoor we geen moment naar een kampvuur hebben verlangd.

“Wreed hè, wapens in de kerk”
Om te kunnen vieren dat we vrij zijn, moet je ook weten waarom we vrij zijn en dat het niet altijd zo was. Zoals bekend werd er in de septemberdagen van 1944 zwaar gevochten in het gebied waar wij nu het spel van Scouting spelen. Om het geheugen van de welpen wat op te frissen had Remco een compilatie-DVD gemaakt met fragmenten over Oosterbeek in de oorlog. Met afwisselend een toelichting van zowel de kinderen als van de leiding hebben ze in vogelvlucht kennis gemaakt met Oosterbeek in de oorlog.
De welpen vonden dat erg indrukwekkend. Ze lieten hun gevoelens goed spreken, wat resulteerde in gevatte opmerkingen. Zo zei een van hen dat we trots moeten zijn op de Engelse soldaten. Een andere welp, Pim (8), kwam met de uitspraak “Wreed hè, wapens in de kerk”. Dit geeft duidelijk zijn gevoel weer over de oorlog.

Vier vrijheid
Nadat ze hadden gekeken hoe het kwam dat we niet altijd vrij zijn geweest werd het tijd om na te denken over de vrijheid. Is vrijheid wel zo vanzelfsprekend en zijn we in Nederland vrij? De welpen hebben hun gevoel weergegeven door op een bevrijdingsposter een woord of zin te schrijven over vrijheid.
Sommige welpen hebben ook een gedicht geschreven over de vrijheid. Het waren mooie gedichten. Hieronder dat van Luc en Siemen:

Vrijheid

Vrijheid is voor ons gaan en staan waar je wilt,
Dat je gelukkig bent en een mening mag hebben.
Op 4 mei herdenken we de soldaten die voor onze vrijheid gestorven zijn.
Op 5 mei vieren we dat we in een vrij land leven.
Dát is voor ons vrijheid!