Jaarvergadering 2024

2 maart 2024 is de jaarvergadering. De agenda en bijbehorende stukken zijn inmiddels per e-mail aan alle leden gestuurd. Let op: de vergadering is van 12:45 tot 14:15 uur op Trappershorst! Geen stukken ontvangen? Neem contact op met de secretaris of de penningmeester!
Op de agenda staan o.a. het onderbrengen van Trappershorst en Trappershof in de beheerstichting, benoeming nieuwe secretaris (van de vereniging/stichting, niet alleen van de Havelihorde), herbenoeming vertegenwoordigers groepsraad in het bestuur, benoeming groepsontwikkelaar en financiën van zowel de vereniging als de stichting. De link naar een aantal stukken staat op deze pagina.