Eerst kamp, daarna installatie (p)

Het programma van het padvindstersweekend van 11 en 12 november was het omgekeerde van dat van de verkenners: zij hielden eerst hun weekendkampje (op de Beukelaar) en op zondag was de installatie!
[update met nieuwe foto’s en een verslag: 19 november 10:30]