OPV 1926-1940 (en daarvoor)

Op 13 september 1926 richtten Carel Visser en Mies Heybroek de Oosterbeeksche Padvinders (OPV) op. Het eerste clubhuis was een tuinhuisje bij de familie Heybroek thuis.

Jan Heijnis, één van de eerste leden uit 1926 schreef zijn herinneringen op ter gelegenheid van een van de vorige jubilea; alle drie de pagina’s zijn hier terug te lezen.

Op St.Jorisdag (23 april 1927) vond een groots feest plaats in de concertzaal in Oosterbeek. Deze feesten komen de daaropvolgende jaren steeds terug. Vaak werd er een voorstelling gegeven en er was bal na.

In 1928 was de groep zo groot geworden dat een nieuwe houten troephuis bij de Westerbouwing in gebruik moest worden genomen.

De eerste jaren was er alleen een verkennersgroep, pas tussen 1930 en 1940 kreeg de OPV ook een welpenhorde en zelfs een stam. De naam van deze stam was “De Kometen“. De stam is later samen met de Dunogroep gefuseerd tot “De Ridders van de Dorenweerth”.
Enkele leden van deze stam komen nu – 2001/2002 – nog steeds eenmaal per jaar bij elkaar. Als clubhuis hadden zij het oude pompstation.

De groep groeide verder uit. Een landelijk hoogtepunt uit deze periode is de Wereld Jamboree die in 1937 in Vogelenzang werd gehouden.