Belangrijke stap gezet

25 mei 2024. We zijn weer wat dichter bij de verkoop van de Beukelaar gekomen.
De voorgeschiedenis is om een groot aantal redenen lang, heel lang. Alle betrokken partijen moeten vanzelfsprekend instemmen en hebben bedenktijd nodig. Er zijn gemeentelijke, provinciale, landelijke en milieu-regels. Het proces lijkt daardoor af en toe stil te liggen, maar achter de schermen is steeds hard doorgewerkt.
Vandaag is er een belangrijke stap gezet: de ledenvergadering is accoord gegaan met de verkoop. Dat betekent dat het bestuur nu verder mag gaan. En dan zou het zomaar “ineens” deze zomer geregeld kunnen zijn.
Vanzelfsprekend zijn er bij een aantal mensen “gemengde gevoelens”. Het is toch het gebouw waar je jarenlang kabouter, padvindster of sherpa bent geweest. Maar dat is slechts één aspect. Alle andere aspecten zorgden ervoor dat de aanwezigen op de ledenvergadering unaniem gekozen hebben voor verkoop.