Wij zijn niet bang! (rsa)

Ook de rsa was 9 februari niet bang. Zij gingen “boulderen” (klimmen op de klimmuur) in Arnhem. Een geslaagde opkomst!