Verkenners in de herhaling?

Nee, dat lijkt maar zo. Het programma is deze patrouilleweken hetzelfde, maar de patrouilles wisselen zodat uiteindelijk iedereen alles een keer heeft gedaan. Ook 21 november doen ze scheikundeproefjes, maken ze een katapult en zorgen ze voor heerlijk broodbeleg (en een rommeltje in de keuken…)