Verkenners bezochten een waterpark …

… en deden een vossenjacht. Op 29 augustus gingen ze naar Waterpark De Vossenvijver. Een week later was de opkomst georganiseerd door de vierdejaars: een vossenjacht in het dorp met aan het eind soep, broodje knakworst en een afscheidstoespraak.