Extra toegevoegd aan de huurvoorwaarden

In de huurvoorwaarden staat in elk geval de informatie die je ook op deze pagina’s kunt vinden. Vanwege de coronamaatregelen is daar in juni 2020 een aantal dingen aan toegevoegd:

Aanvullende voorwaarden coronacrisis:

 • De huurder is zelf verantwoordelijk als de regels die zijn afgekondigd door OMT, RIVM en overheid worden overtreden. Dit betreft ook de regels (waaronder de routing) die specifiek zijn voor onze gebouwen en de omgeving daarvan.
 • De huurder zorgt ervoor dat hij en de anderen die van de accommodatie of terrein gebruik maken zich aan de maatregelen houden; de huurder heeft maatregelen genomen om risico’s te verminderen en handelt als er een risico is op besmetting.
 • De huurder heeft extra aandacht voor de veiligheid. Dit bestaat o.a. uit het ervoor zorgen dat:
  • de routing en aanvullende instructies worden opgevolgd (in de gebouwen geldt een routing. Deze is aangegeven met borden en voorzien van instructies zoals die op bepaalde plekken gelden);
  • activiteiten zoveel mogelijk plaatsvinden in de buitenlucht;
  • de deelnemers met vaste regelmaat en extra vaak hun handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog gebeurt, en dat papieren zakdoekjes worden gebruikt;
  • hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid extra hoog in het vaandel staan, en er extra en vaste schoonmaakmomenten zijn (zie ook hieronder);
  • er extra aandacht is voor het ventileren van de tenten en de groeps­accommodaties;
  • een bonte avond alleen in de buitenlucht plaatsvindt;
  • er meer rustmomenten zijn.
 • Schoonmaak en hygiëne: het gebouw is schoon opgeleverd door de verhuurder. De huurder zal het gebouw tijdens de huurperiode extra schoon houden zodat de noodzakelijke hygiëne gegeven corona gehandhaafd blijft. Huurder zal het gebouw zo schoon opleveren dat het gebouw veilig kan worden overgedragen aan de verhuurder.
 • Toezicht: De verhuurder is verplicht toe te zien op naleving van de maatregelen. Dat betekent dat de verhuurder vaker dan gebruikelijk even poolshoogte neemt. Dit zal op afstand gebeuren, zodat er niet meer contactmomenten zijn dan nodig en het de huurder zo min mogelijk stoort.