Veel hout opgeruimd

Gelukkig kan er nog steeds enigszins geklust worden bij onze gebouwen. Op 18 april is een groot deel van het hout dat nog rondslingerde “weggezaagd” en in het houthok opgeborgen. Nu alle stronken nog… Tegen de tijd dat we het gebouw weer mogen gebruiken zal de fietsenstalling zo goed als klaar zijn!