Switch 1 (Havelhorde)

Zaterdag 18 mei wisselden de Havelihorde en de padvindsters van leiding. De Havelihorde mocht onder leiding van de padvindstersleiding van alles met vuur en hout doen, op een veel hoger niveau dan ze gewend waren. Met dank aan de padvindstersleiding! Zie ook het verslag.