Sporten in park Hartenstein (p)

De padvindsters hadden 27 februari een (zeer) actieve opkomst. Ze speelden enthousiast allerlei balspelen. Na afloop maakten ze programma voor de komende patrouillewedstrijden.