Overvliegen (2018)

Het overvliegen is dit jaar op zaterdag 8 september, in het thema “winter”.
Op deze pagina vind je:
– locatie en tijd
– de overvliegers
– aandachtspunten

Locatie/tijd/programma
Het overvliegen is op 8 september bij Trappershorst (voor een aantal speltakken dus niét op de eigen locatie!!!).
Het programma is globaal als volgt:
– 09:30 u: begin opkomst padvindsters, verkenners en rsa;
– 10:00 u: begin opkomst bevers, havelihorde en wolvenhorde;
– 10:30 u: begin gezamenlijke overvliegprogramma;
– 11:15 u: einde gezamenlijk overvliegprogramma en start eigen speltakprogramma’s;
– 12:00 u: einde speltakprogramma’s.

Ouders, broertjes/zusjes, overige familie en vriend(inn)en zijn van harte welkom om bij het eigenlijke overvliegen te zijn. Er is koffie/thee en limonade! Vanzelfsprekend zijn ze er vóór en er ná ook welkom, maar de speltakken draaien dan wel hun eigen programma. Voor bezoekers is ondertussen koffie/thee en limonade en ze kunnen praten met de aanwezige bestuursleden.

Overvliegers
De volgende leden vliegen 8 september over naar een volgende speltak:

 • Madelief, Nessa, Lotte en Laura gaan van de bevers naar de Havelihorde;
 • Roan, Floris, Thomas en Finn gaan van de bevers naar de Wolvenhorde;
 • Faya, Jildau, Wietske en Nirlen gaan van de Havelihorde naar de padvindsters;
 • Sem, Ole, Niels, Nicolai en Kris gaan van de Wolvenhorde naar de verkenners;
 • Sara gaat van de padvindsters naar de rsa;
 • Jaro, Bart, Bram en David gaan van de verkenners naar de rsa;
 • Elin en Joris vertrekken bij de rsa;
 • Bernard (bevers), Robert (padvindsters), Kjell (Wolvenhorde) en Eva (Havelihorde) gaan van de rsa naar de aspirantleiding (tussen haakjes hun eerste speltak)
 • Kjell, Marijn, Jonas en Dide gaan van de rsa naar de stam;
 • Ricardo en René vertrekken bij de rsa;
 • Michelle gaat van de rsa naar de padvindsters;
 • Eva vertrekt bij de padvindsters

Dit is (op de overvliegende rsa-leden na) de definitieve lijst. Klopt er toch nog iets niet? Bespreek het met de leiding en vraag hen om het door te geven, dan passen we de lijst nog aan!

Aandachtspunten/thema

 • thema: het thema van het overvliegen is dit jaar: “winter” (waarschijnlijk bedacht toen het buiten over de dertig graden was…). Als je daarvoor nog iets speciaals moet regelen, dan heb je daar bericht over gekregen van je eigen leiding.
 • uniform: je vliegt over in je huidige uniform; pas bij de installatie moet je je nieuwe uniform hebben. Denk daarbij ook aan onze uniformruilbeurs; wellicht kun je daar iets ruilen; het Neder Veluwe haasje en het groepsnaambandje kun je van je oude blouse afhalen en op de nieuwe zetten
 • bezoekers voor en na het overvliegen: het staat hen vrij om vóór en ná het overvliegen te blijven; er is koffie/thee/limonade en gelegenheid om bij te praten met het bestuur of mede-bezoekers; de speltakken hebben ondertussen hun eigen opkomsten
 • vragen: bij de eigen (huidige) leiding; zij zijn volledig op de hoogte van het programma.