Violen 2019

5 oktober: violendag! info/vragen: violen@opv-schoonoord.nl

Zaterdag 5 oktober van 11:00-14:00 uur verkopen onze verkenners mooie winterharde violen van de firma van Kleef. De opbrengst is bestemd voor Engeland-2022.
De jongens zullen actief aanwezig zijn in een aantal wijken van Oosterbeek.

Waarom
Een Engelandkamp kost veel geld. We proberen een deel van het kampgeld in de drie jaar voorafgaand aan het kamp bij elkaar te krijgen met verschillende acties. De violenverkoop is een van die acties. De verkennersleiding organiseert, de verkenners helpen met rondbrengen op 5 oktober.

Bezorgen:
De bestellingen worden zaterdag 5 oktober tussen 11:00 en 14:00 uur thuisbezorgd.
Let op: als er niemand thuis is, worden ze bij de voordeur (of in de tuin) gezet. We gaan er dan wel van uit dat de kosten tevoren zijn betaald.

Nog vragen?
Ons violen-email-adres is violen@opv-schoonoord.nl