Katapultstrijd bij de rsa

Op 20 juni bouwde de rsa drie katapults. Het groepje dat de waterballon het verst weg kon schieten had gewonnen (of was het: het groepje dat de meeste mensen nat kon schieten?)