Handenwassen en buskruit op de hei (v)

Het was maar goed dat er maar één speltak per keer opkomst mag hebben, want je hebt veel ruimte nodig bij een anderhalvemeteropening! De verkenners speelden 2 mei o.a. buskruit op de hei en een handenwasestafette (20 seconden is lang…). De spelen waren relatief simpel, maar er moest dan ook nog behoorlijk geïmproviseerd worden. Dat was wennen voor zowel de leiding als de verkenners. Maar iedereen had er begrip voor en was blij dat ze weer actief naar buiten kunnen. Op naar volgende week!