Een niffo trekt er samen met zijn drerries… (v)

De verkenners speelden 26 juni Het Grote Markspel. In het programma stond dat het moeilijk was om je daar wat bij voor te stellen… De foto’s spreken voor zich: een leuk bosspel dat eindigde met de “wet voor niffo’s”…