Pionieren en pannenkoeken (pv)

Ook de padvindsters hadden 10 oktober “pionieren” op hun programma. De jongerejaars bouwden onder leiding van de ouderejaars een “Engelandkeuken” en een kribvuur. Na afloop bakten ze lekkere pannenkoeken.