23 februari: volgende jaarvergadering

Op 23 februari is onze volgende jaarvergadering. Iedereen heeft er een uitnodiging voor. Onverhoopt verhinderd? Dan graag even doorgeven aan remco@opv-schoonoord.nl
De stukken van álle jaarvergaderingen vind je bij de verslagen van de jaarvergadering. Bij 2019 staan de gegevens van de komende vergadering.
Op de agenda staan naast de goedkeuring van de verslagen en de financiële gegevens ook de bestuursmutaties, het vaststellen van de contributie en de stand van zaken rondom de ingrijpende wijzigingen bij onze gebouwen. Komt allen en blijf op de hoogte!